Već smo dugo navikli svakodnevno (i s pravom) slušati o COVID-19, o respiratornim problemima koje može uzrokovati, sve do neslavnih smrti.

Iako se najčešći problemi uglavnom tiču ​​groznice, kašlja i otežanog disanja, postoji jedan aspekt koji se malo spominje, ali za koji postoji mnogo istraživanja: kognitivni deficiti.

Prisutnost, u stvari, anosmije (gubitak mirisa) i ageuzije (gubitak okusa) usmjerila je pažnju na mogućnost da bolest direktno ili indirektno utiče i na centralni nervni sistem.


S obzirom na, kao što je već spomenuto,važno prisustvo studija koje su procjenjivale prisutnost kognitivnih deficita kod ljudi pogođenih COVID-19, grupa znanstvenika provela je pregled trenutne literature na tu temu kako bi sažela najistaknutije podatke koji su trenutno dostupni[2].

Šta se pojavilo?

Iako s mnogim ograničenjima vezanim za heterogenost dosadašnjeg istraživanja (na primjer, razlike u korištenim kognitivnim testovima, raznolikost uzoraka prema kliničkim karakteristikama ...), u prethodno spomenutim pregled[2] objavljeni su zanimljivi podaci:

  • Procenat pacijenata sa oštećenjima takođe na kognitivnom nivou bio bi vrlo konzistentan, sa procentom koji varira (na osnovu sprovedenih studija) od najmanje 15% do maksimalno 80%.
  • Najčešći deficiti bi se ticali područja pažnje-izvršenja, ali postoje i istraživanja u kojima se pojavljuje moguće prisustvo mnemoničkih, jezičkih i vizualno-prostornih deficita.
  • U skladu s već postojećim literaturnim podacima[1], u svrhu globalnog kognitivnog pregleda, čak i za pacijente sa COVID-19 MoCA bi bila osjetljivija od MMSE-a.
  • U prisustvu COVID-19 (čak i sa blagim simptomima) vjerovatnoća da ćete imati i kognitivne deficite povećala bi se 18 puta.
  • Čak i nakon 6 mjeseci izlječenja od COVID-19, oko 21% pacijenata nastavilo bi pokazivati ​​kognitivne deficite.

Ali kako su mogući svi ti deficiti?

U samo sažetoj studiji istraživači navode četiri moguća mehanizma:

  1. Virus može dospjeti u CNS indirektno kroz krvno-moždanu barijeru i / ili izravno putem aksonskog prijenosa putem mirisnih neurona; to bi dovelo do oštećenja neurona i encefalitisa
  1. Oštećenje krvnih žila mozga i koagulopatije koje uzrokuju ishemijske ili hemoragijske moždane udare
  1. Prekomjerni sistemski upalni odgovori, "citokinska oluja" i disfunkcija perifernih organa koji utječu na mozak
  1. Globalna ishemija posljedica respiratorne insuficijencije, respiratornog liječenja i takozvanog akutnog respiratornog distres sindroma

zaključci

COVID-19 treba shvatiti ozbiljno anche zbog mogućih kognitivnih deficita koje može uzrokovati, prije svega zato što se pojavljuju vrlo često i utjecale bi i na osobe koje su imale oblike bolesti s blagim simptomima, također imajući u vidu visoku postojanost prethodno spomenutih neuropsiholoških kompromisa.

MOGUĆE VAS I ZANIMATI:

BIBLIOGRAFIJA

Započnite tipkati i pritisnite Enter za pretraživanje

greška: Sadržaj je zaštićen !!